REGULAMIN AKCJI
„ZOSTAŃ PRZYJACIÓŁKĄ PRETTY GIRL” 

1. Organizatorem akcji marketingowej jest LPW S.A.  z siedzibą w Łodzi, Gdańska 126/128, 90-520 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491563, NIP 1050002094, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Akcja marketingowa „Zostań Przyjaciółką Pretty Girl” obowiązuje w sklepach Pretty Girl na terenie całego kraju od 08. Sierpnia 2014 roku do 30. Września 2016 , w godzinach otwarcia sklepu.

3. Powyższa akcja marketingowa polega na zachęceniu klientów salonów Pretty Girl do dodania swojego adresu e-mail do bazy klientów salonu Pretty Girl i wyrażenia zgody na przesyłanie materiałów marketingowych na podany adres.

 4. Klient , biorący udział w w/w akcji marketingowej , otrzyma na podany adres , specjalny kod rabatowy , uprawniający go do zakupów z 10% rabatem , podczas kolejnej wizyty w salonie,  jednak nie później niż w dniu podanym na otrzymanym kuponie rabatowym .

 5. Kod rabatowy będzie ważny na każdą transakcję dokonywaną w salonie Pretty Girl .

 6. Korzystając z kodu rabatowego , klient otrzyma upust 10% od ceny podanej na metce.

 7.Aby skorzystać z w/w rabatu , klient podczas dokonywania zakupu powinien pokazać sprzedawcy otrzymany wcześniej wydrukowany  kod rabatowy. (W przypadku innych urządzeń mobilnych , możliwe jest okazanie kodu rabatowego sprzedawcy  w taki sposób , który jednoznacznie potwierdzałby zasadność przyznania rabatu).

 8. Towar zakupiony w ramach  Akcji marketingowej „Zostań Przyjaciółką Pretty Girl” nie podlega zwrotom . 10% rabat nie łączy się z innymi promocjami istniejącymi w salonach Pretty Girl .

 9. Reklamacje dotyczące wad fizycznych towaru rozpatrywane będą zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z zm.).

 10. Każdy Klient ma prawo skorzystać z w/w rabatu, jednakże nie ma takiego obowiązku. Klient podejmuje decyzję o chęci skorzystania z Promocji, w momencie zakupu towaru, przy kasie.

 11. LPW S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.