REGULAMIN PROMOCJI "Druga Rzecz - 50%” 1. Organizatorem promocji jest LPW S.A.  z siedzibą w Łodzi,

Gdańska 126/128, 90‐520 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: 0000491563, NIP 105-000-20-94, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja „Druga Rzecz - 50%” obowiązuje w sklepach Pretty Girl całym kraju, z wyjątkiem sklepu internetowego, w dniach od 18 stycznia do 29 stycznia 2018 roku  , w godzinach otwarcia danego sklepu.

3. Promocja obejmuje cały asortyment - dostępny w sieci Pretty Girl za wyjątkiem okularów , pasków, kurtek oraz towaru oznaczonego zieloną metką jako KIERMASZ.

 

4. Promocja polega na udzieleniu 50% rabatu ,przy zakupie dwóch sztuk towaru, na drugą, tańszą rzecz z towaru objętego promocją „Druga Rzecz -50%”  ,z wybranego przez klienta asortymentu.

W przypadku zakupu większej ilości sztuk niż dwie, rabat 50% obowiązuje analogicznie na każdą drugą, tańszą rzecz.

5. Towar zakupiony w ramach Promocji „ Druga Rzecz -50%” nie podlega zwrotom. Akcja „Druga Rzecz -50%” nie łączy się z innymi promocjami istniejącymi w salonach LPW S.A. Klient może wymienić zakupiony towar w tej samej cenie, na taki sam , ale w  innym rozmiarze lub kolorze, w terminie siedmiu dni od daty zakupu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

7. Każdy Klient ma prawo skorzystać z Promocji, jednakże nie ma takiego obowiązku. Klient podejmuje decyzję o chęci skorzystania z Promocji, w momencie zakupu towaru, przy kasie.

8. Niniejszy regulamin jest dostępny w każdym sklepie Pretty Girl w trakcie trwania Promocji, oraz na stronie internetowej www.prettygirl.pl. Reklamacje dotyczące wad fizycznych towaru rozpatrywane będą zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z zm.).