REGULAMIN PROMOCJI "SALE dodatkowe -50%"

1. Organizatorem promocji jest LPW S.A.  z siedzibą w Łodzi,

Gdańska 126/128, 90‐520 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS: 0000491563, NIP 105-000-20-94, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja „ Rabaty 50% od ceny na metce na towar przeceniony” obowiązuje w sklepach Pretty Girl w dniach od 21. Luty  2018 roku do 27. luty 2018 roku lub do wyczerpania zapasów, w godzinach otwarcia  sklepu.

3. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym prowadzonym przez Pretty Girl.

4. Promocja obejmuje przeceniony towar dostępny w sklepie Pretty Girl, z wyjątkiem pasków, kurtek i okularów, oraz towaru oznaczonego jako KIERMASZ zielonymi metkami i plakatami. Promocja obejmuje również sukienkę oznaczoną jako UY-17S-P-46A-023, spodnie-kombinezon SK-17S-P-29A-001 oraz spodnie SD-17S-P-31A-003.

5. Promocja polega na obniżeniu wartości towaru przecenionego, objętego akcją,  o 50%. Za towar przeceniony uważany jest towar, oznaczony niższą ceną ,na specjalnej pomarańczowej naklejce, znajdującej się na każdej metce.

6. Towar zakupiony w ramach Promocji „Rabaty 50% od ceny na metce na towar przeceniony” podlega zwrotom i wymianom, na takich samych zasadach jak w ofercie sprzedaży regularnej. Akcja „Rabaty 50% od ceny na metce na towar przeceniony” nie łączy się z innymi promocjami istniejącymi w salonach LPW S.A

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

8. Każdy Klient ma prawo skorzystać z Promocji, jednakże nie ma takiego obowiązku. Klient podejmuje decyzję o chęci skorzystania z Promocji, w momencie zakupu towaru, przy kasie.

9. Niniejszy regulamin jest dostępny w każdym sklepie Pretty Girl w trakcie trwania Promocji, oraz na stronie internetowej www.prettygirl.pl.

10. Reklamacje dotyczące wad fizycznych towaru rozpatrywane będą zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z zm.).