REGULAMIN PROMOCJI

1. Organizatorem akcji marketingowej jest LPW S.A.  z siedzibą w Łodzi, Gdańska 126/128, 90‐520 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491563, NIP 105-000-20-94, zwana dalej "Organizatorem”.

2. Promocja „-20% na Kolekcję OFFICE LOOK z Zostań Przyjaciółką Pretty Girl” obowiązuje w sklepach stacjonarnych Pretty Girl na terenie całego kraju ,w dniach od 01. Września 2017 roku do 05. Września 2017 lub do momentu wyczerpania zapasów ,w godzinach otwarcia sklepu.

3. Promocja obejmuje cały towar dostępny w salonach sieci Pretty Girl, oznaczony specjalną kalką OFFICE LOOK przyczepioną do metki towaru.

4. Promocja polega na obniżeniu ceny towaru objętego promocją  o 20%, w momencie gdy klient pokaże, podczas  zapłaty ,wydrukowany newsletter ,wysłany przez Organizatora na udostępniony adres e-mail. Honorowane również będzie okazanie przez klienta newslettera na wszelkich urządzeniach mobilnych (np. telefon, tablet).

5. Towar zakupiony w ramach Promocji „-20% na Kolekcję OFFICE LOOK z Zostań Przyjaciółką Pretty Girl” nie podlega zwrotom, oraz nie łączy się z innymi akcjami marketingowymi , obecnymi w salonach Pretty Girl. Klient może wymienić zakupiony towar w tej samej cenie, na taki sam ale w  innym rozmiarze lub kolorze, w terminie siedmiu dni od daty zakupu.

6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych towaru rozpatrywane będą zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z zm.)

7. Każdy Klient ma prawo skorzystać z w/w rabatu, jednakże nie ma takiego obowiązku. Klient podejmuje decyzję o chęci skorzystania z Promocji, w momencie zakupu towaru, przy kasie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


Przejdź do góry