REGULAMIN AKCJI „UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU”

1. ORGANIZATOREM AKCJI MARKETINGOWEJ JEST LPW S.A.  Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, GDAŃSKA 126/128, 90-520 ŁÓDŹ, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, WYDZIAŁ XX KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS: 0000491563, NIP 1050002094, ZWANA DALEJ „ORGANIZATOREM”. 

2. AKCJA MARKETINGOWA „UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU” OBOWIĄZUJE W SKLEPIE INTERNETOWYM: http://www.sklep.prettygirl.pl/

3. aKCJA „uDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU” DOTYCZY UDOSTĘPNIENIA POSTA  UMIESZCZONEGO NA FANPAGE „pRETTYGIRL.PL” PRZEDSTAWIAJĄCEGO SUKIENKĘ W ZMIENIAJĄCYCH SIĘ KOLORCH, NA  WŁASNYM PROFILU OSOBY UDOSTĘPNIAJĄCEJ, ORAZ POLUBIENIU PRZEZ TĄ OSOBĘ NASZEGO FANPAGE, JEŚLI WCZEŚNIEJ NIE ZOSTAŁ POLUBIONY. aBY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE NALEŻY SPEŁNIĆ OBYDWA WARUNKI.

 3.WŚRÓD OSÓB , BIORĄCYCH UDZIAŁ W W/W AKCJI MARKETINGOWEJ ,ROZLOSUJEMY 3 OSoBy, KTÓRE OTRZYMAJĄ NA PODANY ADRES MAILOWY, SPECJALNY VOUCHER NA KWOTĘ 50,00 zł,  DO ZREALIZOWANIA PODCZAS zakupów  SKLEPIE INTERNETOWYM www.skleprettygirl.pl JEDNAK NIE PÓŹNIEJ, NIŻ W DNIU PODANYM NA OTRZYMANYM VOUCHERZE.

4. Zakończenie konkursu nastąpi dn. 13.09.2016 o godz.24.00 ,lOSOWANIE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 14.09.2016, WYNIKI LOSOWANIA ZOSTANĄ OGŁOSZONE NA NASZYM PROFILU FACEBOOK DNIa 14.09.2016. osoby wylosowane zostaną powiadomione POPRZEZ WYMIENIENIE ICH NAZWISK W POŚCIE DN 14.09..2015.

4A. OSOBY WYLOSOWANE PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ POPRZEZ KOMUNIKATOR FB, LUB DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES: SKLEP.INTERNETOWY@PRETTYGIRL.PL DO DNIA 20.09.2016 ,  PO TYM TERMIENIE , W PRZYPADKU BRAKU KONTAKTU POWTÓRZYMY LOSOWANIE NIEODEBRANYCH VOUCHERÓW, OCZYM POWIADOMINY POPRZEZ POST NA fb

 5. vOUCHER BĘDZIE MOŻNA WYKORZYSTAĆ TYLKO RAZ . pO WYKORZYSTANIU sTRACI SWOJĄ WAŻNOŚĆ.

6.vAOUCHER SŁUŻY DO ZAKUPU W SKLEPIE INTERNETOWYM  www.skleprettygirl.pl  KAŻDEGO TOWARU NIE OBJĘTEGO INNYMI PROMOCJAMI .

6. po wpisaniu w zamówienie otrzymanego unikatowego kodu vouchera , KLIENT MOŻE POMNIEJSZYĆ WARTOŚĆ JEDNORAZOWYCH ZAKUPÓW O JEGO WARTOŚĆ.

7.jEŚLI WARTOŚĆ ZAKUPÓW BĘDZIE NIŻSZA NIŻ WARTOŚĆ VOUCHERA, RÓŻNICA NIE BĘDZIE ZWRÓCONA KLIENTOWI.

8. vOUCHER SŁUŻY JEDYNIE DO POMNIEJSZENIA KWOTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW, NIE MOŻNA GO ZAMIENIĆ NA GOTÓWKĘ.

9. vOUCHER NIE JEST IMIENNY. mOŻNA GO PRZEKAZYWAĆ OSOBOM TRZECIM.

 8. TOWAR ZAKUPIONY W RAMACH  AKCJI MARKETINGOWEJ „UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU” NIE PODLEGA ZWROTOM .

 9. REKLAMACJE DOTYCZĄCE WAD FIZYCZNYCH TOWARU ROZPATRYWANE BĘDĄ ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI USTAWY Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (DZ. U. 2002 NR 141, POZ. 1176 Z ZM.).

 10. KAŻDY KLIENT MA PRAWO SKORZYSTAĆ Z OTRZYMANEGO VOUCHERA, JEDNAKŻE NIE MA TAKIEGO OBOWIĄZKU. KLIENT PODEJMUJE DECYZJĘ O CHĘCI SKORZYSTANIA Z PROMOCJI, W MOMENCIE ZAKUPU TOWARU.

 11. LPW S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.


Przejdź do góry