REGULAMIN AKCJI „WEEKEND RABATÓW”

1. Organizatorem promocji jest LPW S.A. z siedzibą w Łodzi,
Gdańska 126/128, 90‐520 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000491563, NIP 105-000-20-94, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja „ Weekend rabatów” obowiązuje w sklepach Pretty Girl, w dniach od 23 września 2016 roku do 25 września 2016 roku, w godzinach otwarcia sklepu.

3. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym prowadzonym przez Pretty Girl.

4. Promocja obejmuje cały dostępny towar w salonie Pretty Girl, za wyjątkiem okularów i pasków.

5. Promocja polega na obniżeniu wartości towaru objętego promocją o 20%.

6. Towar zakupiony w ramach Promocji „Weekend rabatów” nie podlega zwrotom . Klient może wymienić zakupiony towar w tej samej cenie, na taki sam ,ale w innym rozmiarze lub kolorze, w terminie siedmiu dni od daty zakupu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

8. Każdy Klient ma prawo skorzystać z Promocji, jednakże nie ma takiego obowiązku. Klient podejmuje decyzję o chęci skorzystania z Promocji, w momencie zakupu towaru, przy kasie.

9. Niniejszy regulamin jest dostępny w każdym sklepie Pretty Girl w trakcie trwania Promocji, oraz na stronie internetowej www.prettygirl.pl.

10. Reklamacje dotyczące wad fizycznych towaru rozpatrywane będą zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z zm.).


Przejdź do góry