REGULAMIN AKCJI "-20% NA TOWAR PRZECENIONY"

 

 1. Organizatorem promocji jest LPW S.A.  z siedzibą w Łodzi, Gdańska 126/128, 90‐520 Łódź, wpisana do rejestru rzedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491563, NIP 105-000-20-94, zwana dalej Organizatorem”.

2. Promocja „ Rabaty 20% od ceny na metce na towar przeceniony” obowiązuje w sklepach Pretty Girl w całym kraju w dniach od 07. Luty 2017 roku do 13. Luty 2017 roku lub do wyczerpania zapasów, w godzinach otwarcia  sklepu. 

3. Promocja  obowiązuje w sklepie internetowym prowadzonym przez Pretty Girl. 

4. Promocja obejmuje przeceniony towar dostępny w sklepie Pretty Girl. 

5. Promocja polega na obniżeniu wartości towaru przecenionego, objętego akcją,  o 20%. Za towar przeceniony uważany jest towar, oznaczony niższą ceną ,na specjalnej pomarańczowej naklejce, znajdującej się na każdej metce. 

6. Towar zakupiony w ramach Promocji „Rabaty 20% od ceny na metce na towar przeceniony” nie podlega zwrotom. Akcja „Rabaty 20% od ceny na metce na towar przeceniony” nie łączy się z innymi promocjami istniejącymi w salonach LPW S.A. Klient może wymienić zakupiony towar w tej samej cenie, na taki sam , ale w  innym rozmiarze lub kolorze, w terminie siedmiu dni od daty zakupu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

8. Każdy Klient ma prawo skorzystać z Promocji, jednakże nie ma takiego obowiązku. Klient podejmuje decyzję o chęci skorzystania z Promocji, w momencie zakupu towaru, przy kasie.

9. Niniejszy regulamin jest dostępny w każdym sklepie Pretty Girl w trakcie trwania Promocji, oraz na stronie internetowej www.prettygirl.pl.

10. Reklamacje dotyczące wad fizycznych towaru rozpatrywane będą zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z zm.).


Przejdź do góry