REGULAMIN PROMOCJI

  

„Kiermasz letnich sukienek -40% od ceny na metce”

 

1. Organizatorem promocji jest LPW S.A.  z siedzibą w Łodzi, Gdańska 126/128, 90‐520 Łódź, wpisana do rejestru rzedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491563, NIP 105-000-20-94, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja „Kiermasz letnich sukienek -40% od ceny na metce” obowiązuje w sklepach Pretty Girl w całej Polsce w dniach od 08 września 2017 do 11 września 2017  w godzinach otwarcia sklepu, lub do wyczerpania zapasów.

3. Promocja    obowiązuje w sklepie internetowym prowadzonym przez Pretty Girl.

4. Promocja dotyczy wszystkich modeli sukienek  z kolekcji Lato 2017 dostępnych w salonach Pretty Girl, z wyjątkiem modeli oznaczonych kodem :

-UQ-17L-P-20A-024,

-UQ-17L-P-12A-030,

-UY-17L-P-12A-033,

-UQ-17L-P-12A-041,

Modele sukienek z kolekcji Lato 2017 są oznaczone dodatkowymi oznaczeniami znajdującymi się przy metkach . Modele z kolekcji letniej objętej promocją można również poznać po symbolu 17L znajdującym się w sekwencji cyfr i liter znajdującej się na każdej metce według poniższego wzoru: UY-17L-P-20A-029-E30. Dodatkowo sukienki podlegające promocji będą zgrupowane w jednym , dostępnym dla klienta miejscu , oznaczone dodatkowo specjalnymi plakatami.

5. Promocja polega na obniżeniu wartości towaru objętego promocją o 40% , od ceny znajdującej się na metce.

6. Towar zakupiony w ramach Promocji „Kiermasz letnich sukienek -40% od ceny na metce” nie podlega zwrotom . Akcja „Kiermasz letnich sukienek -40% od ceny na metce” nie łączy się z innymi promocjami istniejącymi w salonach LPW S.A. Klient może wymienić zakupiony towar w tej samej cenie, na taki sam , ale w  innym rozmiarze lub kolorze, w terminie siedmiu dni od daty zakupu.

7. Każdy Klient ma prawo skorzystać z Promocji, jednakże nie ma takiego obowiązku. Klient podejmuje decyzję o chęci skorzystania z Promocji, w momencie zakupu towaru, przy kasie.

8. Niniejszy regulamin jest dostępny w każdym sklepie Pretty Girl w trakcie trwania Promocji, oraz na stronie internetowej www.prettygirl.pl. Reklamacje dotyczące wad fizycznych towaru rozpatrywane będą zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z zm.).

9. Wszelkie zapytania związane z Promocją proszę kierować na adres:marketing@prettygirl.pl.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.


Przejdź do góry