ELEKTRONICZNY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY:Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: